Ochrona danych

1    Dane ogólne


1.1    POSTAWIENIE CELU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1.    Niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje Państwa o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty internetowej oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści (w dalszej treści nazywanej ogólnie „Ofertą internetową” lub „Stroną internetową”).
2.    Oferent oferty online i odpowiedzialnym za ochronę danych jest IMA Schelling Group GmbH (Industriestraße 3, 32312 Lübbecke, Niemcy) dlaej nazwyny „oferentką”, „my” lub „nas”.
3.    Nasza oferta online zostałą przygotowana przez Mittwald CM Service GmbH & Co. KG (Königsberger Straße 4-6, D-32339 Espelkamp).
4.    Pojęcie „użytkownik” obejmuje wszystkich klientów i gości oferty online.


1.2    PODSTAWY PRAWNE


Przetwarzamy dane osobowy w oparciu o następujące podstawy prawne:

a.    Udzielenie zgody według artykułu 6 ustęp 1 lit. a ustawy o ochronie danych (RODO). Wyrażenie zgody jest każdym dobrowolnym oświadczeniem w określonym przypadku woli o charakterze informacyjnym oraz bez wątpliwości i nieporozumień i następuje w formie deklaracji lub innego jednoznacznego aktu w którym osoba zainteresowana daje do zrozumienia, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.
b.    Konieczność w celu spełnienia warunków umowy lub przeprowadzenia działań przygotowawczych zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 lit. b RODO, tj. dane są konieczne abyśmy mogli spełnić nasze obowiązki umowne wobec Państwa lub my potrzebujemy danych, aby przygotować zakończenie umowy z Państwem.
c.    Przetwarzanie w celu spełnienia pewnego zobowiązania natury prawnej według artykułu 6 ustęp 1 lit c RODO, tj. gdy przykładowo na podstawie przepisów prawa lub innych normatywów przetwarzanie danych jest obowiązkowe.
d.    Przetwarzanie w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów według artykułu 6 ustęp 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów oraz osób trzecich, o ile nie przeważają interesy lub prawa i wolności podstawowe Państwa, które wymagają ochrony danych osobistych.


1.3    PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH


W kwestii przetwarzania danych przysługują Państwu z naszej strony następujące prawa:

a.    Prawo do wyrażenia zgody według artykułu 15 RODO
b.    Prawo do sprostowania według artykułu 16 RODO
c.    Prawo do usunięcia ("Prawo do bycia zapomnianym") według artykułu 17 RODO
d.    Prawo do wprowadzenia ograniczenia przetwarzania swych danych według artykułu 18 RODO
e.    Prawo do zgody na możliwość transferu danych według artykułu 20 RODO
f.    Prawo do sprzeciwu według artykułu 21 RODO

Wskazówka: Zgodnie z przepisami ustawy Użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej.
Niezależnie od innych normatywów prawnych lub decyzji wydanych przez sądy przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego, szczególnie w kraju członkowskim Państwa miejsca pobytu, Państwa miejsca pracy lub miejsca przypuszczalnego konfliktu, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych stoi w sprzeczności z RODO.


1.4    USUWANIE DANYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA ZAPISU


Dane osobowe osoby zainteresowanej zostają usunięte lub zablokowane, o ile cel gromadzenia tych danych już nie istnieje. Oprócz tego, zapisywanie może nastąpić wtedy, gdy zostanie to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego na podstawie przepisów unijnych, ustaw lub innych przepisów którym podlega odpowiedzialny za stronę internetową. Zablokowanie lub usunięcie danych ma miejsce również wtedy gdy mija termin ustanowionego prawem okresu przechowywania, chyba że występuje konieczność dalszego przechowywania spowodowana zawarciem umowy lub spełnieniem warunków umowy.


1.5    BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA


1.    Przeprowadziliśmy właściwe i zgodne ze stanem techniki zabezpieczające działania techniczne i organizacyjne (TOMs). W ten sposób przetwarzane u nas dane będą chronione przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed nieupoważnionym dostępem.
2.    Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem.


1.6    TRANSMISJA DANYCH DO OSÓB TRZECICH, PODWYKONAWCÓW I OFERENTÓW TRZECICH


1.    Transmitowanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się tylko w ramach wytycznych ustawowych. Przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim jedynie wtedy, gdy jest to konieczne w celach np. rozliczeniowych lub w innych celach, gdy taka transmisja jest wymagana, aby spełnić swe obowiązki umowne wobec użytkowników.
2.    Jeśli angażujemy podwykonawców do naszej oferty online, wtedy wobec takich przedsiębiorstw stosujemy odpowiednie procedury umowne i realizujemy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne.
3.     Jeżeli wykorzystywane będą przez nas treści, narzędzia lub jakiekolwiek inne zasoby innych przedsiębiorstw (dalej łącznie nazywanymi „Usługodawcami będącymi stronami trzecimi”), których siedziba znajduje się za granicą, wtedy należy założyć, że ma miejsce transfer danych do państwa, w którym znajduje się siedziba takiego usługodawcy będącego stroną trzecią. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich odbywa się w naszym wykonaniu jedynie w przypadku występowania stosownego poziomu ochrony danych, zgody użytkownika lub innego ustawowego pozwolenia.


2    KONKRETNE PRZETWARZANIE DANYCH


2.1    POZYSKIWANIE INFORMACJI W CELU KORZYSTANIA Z OFERTY ONLINE.


1.    W razie użycia oferty online następuje automatyczne przekazanie informacji z przeglądarki użytkownika do nas; obejmuje to: nazwę strony internetowej, plik, datę i godzinę wejścia na daną stronę, ilość przesyłanych danych, komunikat o pomyślnym wejściu na stronę, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odwołującego się (poprzednio odwiedzonej strony) oraz adres IP i nazwę dostawcy wysyłającego żądanie.
2.    Przetwarzanie tych informacji ma miejsce na podstawie uzasadnionych interesów według artykułu 6, ustęp (1) lit. f RODO (np. optymalizacja oferty online) oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych według artykułu 5 ustęp (1) lit. f RODO (np. w celu obrony przed atakami cybernetycznymi i ich rozpoznawania).
3.    Po 60 dniach od nawiązania kontaktu, tj. używania oferty online informacje zostają automatycznie usuwane, o ile nie stoją temu na przeszkodzie inne terminy przechowywania.
4.    Rejestracja danych i ich zapisywanie w plikach dzienników (Logfile) jest absolutnie niezbędna do przygotowania oferty online. Nie występuje więc dla użytkownika możliwość usunięcia, sprzeciwu lub sprostowania.


2.2    FORMULARZ KONTAKTOWY I NAWIĄZANIE KONTAKTU MAILOWEGO.


1.    Przy nawiązywaniu kontaktu z nami (za pomocą formularza online lub mailem), dane podane przez użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do opracowania zapytania i realizacji zlecenia.


2.3    LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH


1.    Podczas korzystania z niektórych naszych usług (np. „KONTAKT") będą Państwo automatycznie przekierowywani na stronę internetową www.ima.de lub http://www.schelling.at/
2.    Prosimy mieć na względzie to, że niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie ma tam swej mocy. Oświadczenie o ochronie danych zlinkowanej stronie internetowej może się znacznie różnić od tej.
 


2.4 Menedżer tagów Google


1. Ta strona korzysta z Menedżera tagów Google. Ta usługa umożliwia zarządzanie znacznikami witryny za pomocą jednego interfejsu. Menedżer narzędzi Google implementuje tylko tagi, nie ustawia plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które mogą zbierać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Menedżer tagów Google nie ma jednak dostępu do tych danych.
2. Jeśli zostanie dezaktywowany na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie obowiązywał dla wszystkich tagów śledzenia, pod warunkiem że są one zaimplementowane za pomocą Menedżera tagów Google.


2.5 Google Analytics


1. Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).
2. Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”, plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak na tej stronie internetowej włączona jest anonimizacja IP, Google uprzednio skróci adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu dla operatora witryny. Adres IP udostępniony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; jednak zwracamy uwagę, że w tym przypadku możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniem tych danych przez Google przy użyciu linku Pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
3. Ponadto masz możliwość uniemożliwienia przyszłego zbierania danych podczas odwiedzania tej witryny przy użyciu następującego pliku cookie rezygnacji: Wyłącz Google Analytics

2.6    CZCIONKI GOOGLE


1.    Nasza strona internetowa korzysta z czcionek firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
2.    Stosowanie czcionek Google ma miejsce bez autentyfikacji i do Google Fonts API nie będą wysyłane żadne cookies. Jeśli mają Państwo konto w Google, wtedy podczas używania przez Państwo czcionek Google nie będą wysyłane do Googla żadne Państwa dane o koncie. Google rejestruje jedynie użytkowanie CSS i używane czcionki i bezpiecznie zapisuje te dane.
3.    Więcej na temat tych i dalszych zagadnień znajdą Państwo na developers.google.com/fonts/faq
4.    Jakie dane są rejestrowane przez Google i do czego będą one stosowane, mogą Państwo doczytać na www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


3    POLITYKA COOKIE


3.1    INFORMACJE OGÓLNE


1.    Pliki cookie to informacje przekazywane przez nasze serwery sieci Web lub serwery sieci Web stron trzecich do przeglądarki internetowej Użytkownika i przechowywane w celu późniejszego wywołania. Pliki cookie mogą być małymi plikami lub informacjami przechowywanymi w innej formie.
2.    Jeśli użytkownicy nie wyrażają zgody, by pliki cookie były przechowywane na ich komputerach, powinni wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć korzystając z ustawień systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności niniejszej oferty online.


3.2    MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA SPRZECIWU


Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw wobec stosowania cookies, które służą pomiarowi zasięgu i celom reklamowym korzystając ze:

a.    strony dezaktywującej inicjatywę reklamy internetowej: http://optout.networkadvertising.org/
b.    strony internetowej USA: http://www.aboutads.info/choices
c.    europejskiej strony internetowej: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/


4    ZMIANY OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH


1.    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w kontekście przetwarzania danych w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji prawnej, zmian oferty online lub samego przetwarzania danych.
2.    Jeżeli zgody użytkownika są wymagane lub fragmenty oświadczenia o ochronie danych zawierają postanowienia zawarte w umowie z użytkownikami, zmiany wprowadzane są wyłącznie za zgodą użytkowników.
3.    Użytkownicy są proszeni o regularne zapoznawanie się z treścią tego oświadczenia o ochronie danych.


Stan na dzień: 07.05.2019